Home

 

L-iskop li l-kumpanija giet imwaqqfa hu li toffri servizz ta’ vjaggar komdu u facli gewwa Sqallija.
 
Naghtuk is-servizz ta’ sewwieq b’karozza licenzjata li jitkellem bl-ingliz. Jekk wiehed jixtieq huwa possibbli li jkollok ghas-servizz tieghek persuna li titkellem bil-malti wkoll. Kull ma trid taghmel taghzel il-post u l-hin fejn tixtieq izzur. Tista taghmel uzu mill-karozzi taghna f’kull post immaginabbli gewwa Sqallija. Jekk mill-eskursjonijiet li noffru l-ebda wahda ma toghgbok, staqsina ghall- parir jew informazzjoni. Ahna lesti biex ninghuk bil-qalb kollha.
 
TIl-gost ta’ dan it-tip ta’vjaggar huwa li m’intix marbut bil-hin tal-eskursjoni, kif jigri meta tkun ma grupp kbir ta’ nies jivjaggaw flimkien jew bil-hinijiet tat-trasport lokali, ghalhekk inti tibqa bil-possibilita li taghzel id-dettalji kollha tal-vakanza tieghek.
 
Ghamel il-vakanza tieghek int stess!

 

what guest says...

Simone Biglieri

Il-prezzijiet kollha huma Ghall- Karozza mhux ghal kull Persuna

  • M’hemmx tariffi mohbija, zejda jew surcharges
  • Ahna disponibbli 24 siegha kull jum
  • Niltaqghu mieghek fis-sala tal-arrivals
  • Is-sewwieqa taghna jiehdu hsieb il-klijenti taghna f’kollox
  • Is-sewwieq u l-karozza ghandhom polza ta’ assigurazzjoni kompluta li tkopri l-garr tal-passigieri u huma konformi mall-ligijiet
  • MNaccettaw hlas fi flus kontanti, trasferimenti mill-banek, Credit cards jew debit cards magguri

Please email to: info@goingsicily.com or call +39 3406728265 for any other destination or number of passengers.